Wysoka skuteczność

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Dane do strony www:

Wielkość Firmy

Wysokość dotacji uzależniona jest od wielkości firmy. W jaki sposób można określić czy firma jest: dużym, średnim, małym lub mikro przedsiębiorstwem?

Dla osób pragnących bardziej wnikliwie zgłębić problematykę - polecamy lekturę Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 06 sierpnia 2008 roku, Dziennik Urzędowy UE L 214/3

W praktyce pomocny będzie Kwalifikator MŚP, do którego wystarczy wprowadzić dane firmy odnośnie: zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto wyrażonego w EUR i/lub sumy bilansowej wyrażonej w EUR, jak też ewentualnych powiązań z innymi przedsiębiorstwami.

Mapa Pomocy

Wysokość dotacji jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz o wielkości firmy ubiegajacej się o dotację.

Tzw. mapa pomocy regionalnej, określa maksymalny poziom dofinansowania, jaki może uzyskać inwestycja, realizowana w danym województwie.

Poniżej prezentujemy kolorową mapę pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

mapa regionalna

Dopuszczalna pomoc dla:

  • średnich firm może zostać zwiększona o 10%,
  • małych i mikro firm może zostać zwiększona o 20%,

w stosunku do poziomu określonego na mapie, dla poszczególnych województw.

W każdym wypadku procentowy poziom pomocy będzie szczegółowo określony w dokumentach dotyczących danego Programu Operacyjnego czy działania, z którego zamierzamy pozyskać dofinansowanie.

Pomoc de Minimis

Limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy obliczany jest na podstawie wartości pomocy z trzech kolejnych lat podatkowych.

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach:

  • na szkolenia,
  • inwestycje
  • w formie zwolnień podatkowych
  • umorzenia odsetek ZUS
  • pożyczek preferencyjnych
  • innych

Nabory wg programów:

Regionalne Programy Operacyjne (RPO):

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER):

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW):

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ):

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

icon1

Jak przygotować się
do korzystania z Funduszy?

icon2

Jak efektywnie i skutecznie
przygotować aplikację,
by korzystać z Funduszy?

icon3

Aktualne i planowane nabory.

icon4

Jak prawidłowo rozliczyć
środki unijne – przykłady.

Zamów bezpłatny kontakt z analitykiem:


Imię i nazwisko:*
Telefon kontaktowy:*
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu jej prawidłowego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia Cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Akceptuję pliki coookies na tej stronie.OK, rozumiem.